Vilken viktig roll spelade teatern i antikengrekland

Ica bro erbjudanden: viktig, vilken, spelade, roll, teatern, antikengrekland

funnen i Pompeji. Den grekiska kulturen sprids Efter Alexander den stores död 323 splittrades hans väldiga rike. Stadsstaterna underkuvades då av kung Filip. Atens direktdemokrati var ändå en ganska exklusiv styrelseform eftersom bara en mindre del av Atens befolkning räknades som medborgare.

Vilken viktig roll spelade teatern i antikengrekland

På 300talet var Grekland försvagat och sårbart efter årtionden av inbördeskrig mellan de ledande stadsstaterna Aten och Sparta. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Denne skapade genom erövringar i Främre Orienten ett av av de största imperier som världen dittills skådat se karta. Platon ansåg därför att steget från demokrati till tyranni var mycket litet. Den viktigaste faktorn för den grekiska identiteten var det gemensamma grekiska språket. Men uppge www lego spel se alltid källan, stadsstaterna Aten och Sparta var varandras politiska motsatser.


Först Grekernas gemensamma kamp mot de invaderande perserna och därefter långa perioder av inbördes strider mellan olika grekiska. Demokrati Vetenskap Filosofi Konst Teater Litteratur ica Vårt alfabet har sina rötter i det grekiska. Platon och Aristoteles som var verksamma under Atens storhetstid på 400 talet. Litteratur, i den västerländska historieskrivningen har han därför blivit känd som. Men efter flera långa inbördeskrig besegrades Aten slutligen år 404 av sin främste rival bland de grekiska stadsstaterna. Det antika Greklands storhetstid kan sägas börja redan under 700talet och varade fram till 300talet. Direktdemokratin var ett styrelsesätt som endast lämpade sig för stadsstater eftersom de hade ett begränsat invånarantal och ganska små geografiska ytor. Perioden mellan de persiska krigen i början av 400talet och tiden fram till Alexander den stores död 323 var full av krig och konflikter. Filosofen Aristoteles var därtill lärare åt den makedoniske prinsen Alexander som så småningom skulle bli Alexander den store. Den grekiska kulturen hade då hunnit spridas över stora delar av Främre Orienten där den blandades med asiatiska influenser.

  • Hussain
  • 18 Jun 2018, 14:31
  • 2150