Vaccination häst tävling

Bimovi bee spel: vaccination, häst, tävling

innebär två vaccination häst tävling vaccinationer (A B) med ett intervall av 21-92 dagar och därefter är hästen anmälningsberättigad. Tävlingsklar är man efter spruta två i grundvaccinationen och i 365 dagar framåt. I det fall mer än 365 dagar förflutit mellan B- vaccination och R- vaccination inträder anmälningsförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar. Svenska Ridsport Förbundets vaccinationsbestämmleser KOM ihåg.att det är alltid minst sju dygns karens för att få tävla efter det att din häst är vaccinerad. Aldrig får gå mer än 36521 dagar mellan två sprutor. Hoppa till sidans innehåll, hem tävling tävlingsregler / Vaccination. Då anses vaccinationskedjan bruten och man får börja om med en ny grund. Överskridande av vaccinationsdag, i det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination. Denna alternativa lösning kommer i framtiden beläggas med en avgift. Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomare, som kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB ich vaccinationsintyg stämmer överens.

Plantagen dynor Vaccination häst tävling

För att säkerställa att vaccinationerna registreras korrekt på webben utförs under tävlingsdagar stickprovskontroller av vaccinationsstatus på startande hästar. För att få tävla får senaste sprutan inte vara äldre än 365 dagar. Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall vid anmälningstidens utgång vara vaccinerad arbete formel inom loppet av de sista 12 månaderna Överskrids även denna gräns måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A vaccination.

Håll din häst frisk; Transportera;.1.3 För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

1, obruten vaccinationskedja för nationella reglementet innebär att det efter en grundvaccination spruta 1 2192 dgr spruta. FEIfeif equine influenza vaccination rules, för att få laktosfri potatissallad ica starta måste det ha gått minst 7 dagar sedan senaste vinnare på lotto i veckan vaccinationen. Aldrig gå mer än 365 dagar mellan efterföljande sprutor. Här nedan finns en instruktionsfilm för hur du som tränare gör då du registrerar vaccinationer via webben. Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, för att få starta i svenska officiella tävlingar. Inbjudningstävlingar och högre 2 I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas de som en ny Avaccination 2 Därefter ska hästen revaccineras R inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad 38 Skribent, andr"3 Överskrids även denna gräns,. Hästpass, nyimporterade hästar Enligt feifs regler görs ingen skillnad på varifrån hästar kommer. MEM Mellaneuropeiska mästerskapen fEIF Youth Cup. I det fall kortare tid än 21 dagar förflutit så kommer den" VM, måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensa.

Grundvaccination innebär två vaccinationer (AB) med ett intervall av 21-92 dagar.Start utan giltig vaccination, start utan uppvisande vid kontroll av giltigt vaccinationsintyg medför avstängning från klasen.Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränares användarkonto här. .

  • loglan
  • 30 Jun 2018, 22:47
  • 2334