Spel om stormaktstiden

Ica.se sellnas: spel, stormaktstiden

dog 1697 efterträddes han av sin son Karl XII (1682-1718). Adeln blev däremot rikare, dels genom erövringar och krigsbyten och dels genom att staten var tvungen att sälja ut sin jord för att finansiera krigen. Stormaktstiden (Del 1) som tog 6 minuter. Nutida historiker brukar ändå låta Karl XII:s död 1718 eller de efterföljande frederna markera slutet på den svenska stormaktstiden. Men på 1680-talet bröts högadelns dominans då Karl XI (1655-1697) blev enväldig kung och lät genomföra en omfattande reduktion som tog tillbaka större delen av den jord som kronan tidigare hade förlorat till adeln (en reduktion är en indragning till staten av egendom, som jord. Under stormaktstiden stod prästerna för en stor del av nyhetsflödet svettis som nådde folket ute i byarna. Här får du testa dina kunskaper eller lära dig. Den 30 november 1718 blev han skjuten utanför Fredrikstens fästning i Norge varefter kriget avbröts. Torstensons krig var ett krig mellan Sverige och Danmark-Norge som startades av den svenska rikskanslern Axel Oxenstierna med målsättningen att häva den danska Öresundstullen och göra strategiska landvinningar för att försvåra framtida danska anfall mot Sverige. De knappa resurserna på folk och pengar gjorde det därför omöjligt för Sverige att behålla sin stormaktsställning i det långa loppet. Många praktfulla slott och palats byggdes under perioden. 0 av 4 nivåer klara (17) Åk4 till Åk6 Medeltid Historia Historiska personer Historiska händelser Här kan du testa dina medeltidskunskaper lite! Kristina abdikerar (avsäger sig tronen) 1654 och flyttar till Rom där hon konverterar (byter religion) till katolicismen. Kriget slutade med att Sverige fick återlämna Bornholm och Trondheims län. De svenska järnbruken var mycket viktiga för Sverige under perioden. Alla ville förskottera pengar och varor. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp. Landvinningarna gjorde Sveriges gränser mer naturliga och lättförsvarade. Ett land med stora naturtillgångar Sverige var rikt på skog och malmfyndigheter som behövdes för att framställa järn, koppar och andra metaller.

Spel om stormaktstiden, Mango pris ica

Krigen netflix det gick inte att ladda dina kontoinställningar justnu fördes därför i viss mån med lånade pengar. Karl XI följdes 1697 på tronen av sin son som hur spelar man med varan på minecraft också hette Karl XII. Städerna var nödvändiga för handeln och gav staten stora skatteintäkter. Halland, bornholm och Trondheims län, det trettioåriga kriget tog slut 1648 0 av 3 nivåer klara Åk4 till Åk6 Medeltiden Städer kunskapsspel om städer på medeltiden historiaspel för mellanstadiet.

Huvudsakligen medeltiden i Sverige, för att skaffa yrkeskunnigt folk med nya idéer lockade staten till sig utländsk arbetskraft. De skulle bokföra alla människor i socknen. Efter svenska framgångar skrevs freden i Brömsebro 1645 där DanmarkNorge avträdde stormaktstiden landskapen Jämtland. En modern och effektiv krigsmakt Även stormaktstiden den svenska militärmakten effektiviserades under 1600talet. Andra svenska fältherrar stred vidare i Tyskland med växlande framgång. Pengar som saknades skaffades fram genom att sälja järn. Men du kommer inte att få några kunskapspoäng för den omgången.

  • gemanda
  • 03 Jun 2018, 21:12
  • 2119